تبلیغات
دلنوشته های طناز و آیسون
دلنوشته های طناز و آیسونممنون به خاطر همه چیز

برای همه وقت هایی که مرا به خنده واداشتی

برای همه وقت هایی که به حرف هایم گوش دادی
برای همه وقت هایی که به من جرات و شهامت دادی
برای همه وقت هایی که با من شریک شدی

برای همه وقت هایی که با من غمگین شدی
برای همه وقت هایی که خواستی در کنارم باشی

برای همه وقت هایی که به من اعتماد کردی
برای همه وقت هایی که مرا تحسین کردی

برای همه وقت هایی که باعث راحتی و آسایش من بودی

برای همه وقت هایی که در فکر من بودی
برای همه وقت هایی که برایم شادی آوردی

برای همه وقت هایی که به تو احتیاج داشتم و تو با من بودی

برای همه وقت هایی که دلتنگم بودی

برای همه وقت هایی که به من دلداری دادی
برای همه وقت هایی که در چشمانم نگریستی

برای همه لحظات شادی که برایم ساختی

از تو ممنونم بخاطر همه چیز .... 


پنجشنبه 9 شهریور 1391 توسط طناز و آیسون | نظرات ()
aysun.joon@yahoo.com

آیسون
I LOVE U
حالم بده
کودکی
ممنون به خاطر همه چیز
belki
بازی آدمها
بزرگ که میشوی
عشق از نوع ایرانی
قانون زندگی
عاشق کسی نباش که دوستت نداره
این نیز بگذرد
اگر روزی
در باور من
عشق اولین

هفته دوم شهریور 1391
هفته اول شهریور 1391
هفته چهارم مرداد 1391
هفته سوم مرداد 1391
هفته دوم مرداد 1391
هفته اول مرداد 1391
هفته چهارم تیر 1391

طناز و آیسون

وبلاگ عاشقانه
مانی چت
عشق سوخته
داداش پرپر (ندای تویسركان)
ستاره ی شب
خالـــــــه بلا
دنیای تنهای های من (دادا کیارش)
اشعار زیبا
سكوت اجباری (اجی روشنكم)
تنهایی های من (اجی سانازم)
ام اس کا جونم
انتظار (اجی هستی)
تقدیر (اجی تهمینه)
شکوه سحر (ستایش جونم)
حرفهای دلتنگی (داداش لرد)
بلوط
زندگی شیرین